Browsing "Older Posts"

Browsing Category "Hindi Font"
 • Hindi font Code

  By Adhyan Guruji → Friday, September 25, 2020

   

   Hindi Font Typing


  Small Letter

   

  Press -       Shift + Letter

   

  a

  a

  A

  A

  b

  b

  B

  B

  c

  c

  C

  C

  d

  d

  D

  D

  e

  e

  E

  E

  f

  f

  F

  F

  g

  g

  G

   

  h

  h

  H

  H

  i

  i

  I

  I

  j

  j

  J

  J

  k

  k

  K

  K

  l

  l

  L

  L

  m

  m

  M

  M

  n

  n

  N

  N

  o

  o

  O

  O

  p

  p

  P

  P

  q

  q

  Q

  Q

  r

  r

  R

  R

  s

  s

  S

  S

  t

  t

  T

  T

  u

  u

  U

  U

  v

  v

  V

  V

  w

  w

  W

  W

  x

  x

  X

  X

  y

  y

  Y

  Y

  z

  z

  Z

  Z

  < 

  < 

  ,

  ,

  .

  .

  > 

  > 

  /

  /

  ?

  ?

  ;

  ;

  :

  :

  |

  |

  [

  [

  {

  {

  ]

  ]

  }

  }

  -

  -

  _

  _

  =

  =

  +

  +

  \

  \

  Alt + 0230

  æ

  Alt + 0212

  Ô

  Alt + 0146

  Alt + 0148

  Alt + 0161

  ¡

  Alt + 0170

  ª

  Alt + 0214

  Ö

  Alt + 0188

  ¼

  Alt + 0189

  ½

  Alt + 0197

  Å

  Alt + 0231

  ç

  Alt + 0216

  Ø

  Alt + 0217

  Ù

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     ·        Select FontKruti dev 010 or any other Hindi font for type Hindi